Aruba

De zomer is nog nooit zo geurig geweest als dit jaar! Aruba brengt je direct naar een zonnig strand.

Op voorraad
SKU
CL500-ARU
€ 23,95
Inclusief btw
- +

Aruba: Een fruitige noot van nectarine, perzik, appel en limoen. Een hart van jasmijn met de zoetheid van vanille.

Verkrijgbaar in het formaat van 500ml.
Hoe gebruik ik de geconcentreerde wasparfum?

Aanbevolen dosis: 20 ml

Je kunt het gebruiken voor zowel machine- als handwas, op elke stof.

Afhankelijk van de gewenste intensiteit kunt u de dosis verhogen of verlagen.

IN DE WASMACHINE: gebruik de dop als dispenser en giet 2 of 3 doppen (elk ongeveer 7 ml) concentraat in het wasverzachtervak.

MET DE HAND: giet 2 of 3 doppen in 5 liter water dat u voor de laatste spoeling zult gebruiken, werk met beschermende handschoenen.

Verordening (EG) 2004/648-> 30% parfums,< 5% Alpha isomethyl ionone, Hexyl cinnamaldehyde, Citronellol. Gevarenaanduidingen:Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenstemming met lokale / regionale / nationale voorschriften. Bevat: Alpha isomethyl ionone, α-Hexylcinnamaldehyde, 3,7-dimethyl-3-octanol, p-tert-Butylcyclohexil acetate, octahydro tetramethyl acetonaphtone, Citronellol, Geranyl acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 2-methyl undecanal.

UFI: DK20-40KH-Y00P-HAH7