KIT WINTER WONDERLAND

De doos bevat 5 nieuwe wasparfums in een single-dose-formaat, perfect voor een zeer geurig cadeau!
Op voorraad
SKU
KIT520-WICO
€ 12,95
Inclusief btw
- +

De Winter Wonderland giftbox bevat:

Let it Snow - Patchouli - Jolly Holly - Fairytale - Letters to Santa

in een praktisch formaat voor één dosis

 

De geconcentreerde wasparfum kan zowel in de wasmachine als met de hand worden gebruikt.
Het kan voor alle soorten stoffen worden gebruikt.
IN DE WASMACHINE: doe de volledige inhoud van de fles in het vakje voor de wasverzachter.
MET DE HAND: verdun de volledige inhoud van de flacon tijdens de laatste spoeling in 5 liter water.

 

 

LET IT SNOW Verordening (EG) 2004/648-> 30% parfums,< 5% Benzyl salicylate, Hexyl cinnamaldehyde, Limonene, Alpha-isomethyl ionone, Geraniol. Gevarenaanduidingen: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenstemming met lokale / regionale / nationale voorschriften. Bevat: 3,7-dimethyloctan-3-ol, Benzylsalicylaat, Linalyl acetate, (E)-2-benzylideneoctanal, d-limonene, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, Hexyl salicylate, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Allyl 3-cyclohexylpropionate, 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one. UFI: VX50-V0H0-W00Y-9N7R PATCHOULI Verordening (EG) 2004/648-15% < 30% parfums,< 5% Hexyl cinnamaldehyde, Limonene. Gevarenaanduidingen: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenstemming met lokale / regionale / nationale voorschriften. Bevat: (E)-2-benzylideneoctanal, (ethoxymethoxy)cyclododecane, d-limonene, Linalyl acetate, 3-(p-methoxyphenyl)-2-methylpropionaldehyde, Pin-2(3)-ene, Iso-eugenol. UFI: UR50-V047-900Y-YY2M JOLLY HOLLY Jolly Holly NL Verordening (EG) 2004/648-15% < 30% parfums,< 5% Limonene, Geraniol, Benzyl salicylate, Citronellol, Hexyl cinnamaldehyde, Linalool, Citral, Eugenol. Gevarenaanduidingen: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenstemming met lokale / regionale / nationale voorschriften. Bevat: p-mentha-1,4(8)-diene, d-limonene, Citronellal, Geraniol, Benzylsalicylaat, p-menta-1,3-dieen; 1-isopropyl-4-methylcyclohexa-1,3-dieen; alfa-terpineen, Citronellol, Pin-2(3)-ene, (E)-2-benzylideneoctanal, [1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylene-1,4-methanoazulene, Nerol, Geranyl acetate, Linalool. UFI: 4P50-C0EU-000G-AMGJ FAIRYTALE Verordening (EG) 2004/648-> 30% parfums,< 5% Linalool, Geraniol, Eugenol, Isoeugenol, Alpha-isomethyl ionone. Gevarenaanduidingen: Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenstemming met lokale / regionale / nationale voorschriften. Bevat: 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Hexyl salicylate, Linalyl acetate, Linalool, 2-methylundecanal, (ethoxymethoxy)cyclododecane, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Geraniol, 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one. UFI: 7U50-C0TM-M00G-N9NP LETTERS TO SANTA Verordening (EG) 2004/648-> 30% parfums,< 5% Hexyl cinnnamal, Benzyl salicylate, Amyl cinnamal, Geraniol, Eugenol, Linalool, Benzyl benzoate, Isoeugenol, Benzyl alcohol, Citronellol. Gevarenaanduidingen: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenstemming met lokale / regionale / nationale voorschriften. Bevat: 4-tert-butylcyclohexyl acetate, (E)-2-benzylideneoctanal, Benzylsalicylaat, 2-benzylideneheptanal, Geraniol, Eugenol, Hexyl salicylate, Linalool, Undec-10-enal, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, Iso-eugenol. UFI: XK50-U0RE-Q000-N8WG
ATTENZIONE_PESCE.png