• Geen producten in de winkelwagen

Informatie op grond van art. 13 en 14 AVG

Het bedrijf Het Kleinste Loo, BTW nummer NL003357048B07, Ketelboetershoek 50 Apeldoorn, verwerkingsverantwoordelijke, met deze informatie overeenkomstig art. 13 en 14

EU-verordening n. 2016/679 (AVG)

 

Door deel te nemen aan deze behandeling, machtigt u ons om uw volgende gegevens te verzamelen

ID’s: Naam, achternaam, belastingcode, e-mail, mobiel, woonadres.

1. Doel

Opgemerkt moet worden dat de hierboven vermelde gegevens worden gebruikt om de volgende activiteiten uit te voeren:

het verzenden van commerciële communicatie met betrekking tot diensten en producten van de gegevensbeheerder.

2. Behandelingen en methoden

Er wordt gespecificeerd dat de bovenstaande gegevens zullen worden onderworpen aan de volgende behandelingen: verzameling, opslag, gebruik, extractie, communicatie, vergelijking en annulering en dat hetzelfde beide kan plaatsvinden op papier en online, ook met behulp van geautomatiseerde procedures.

3. Bewaartijd

Er wordt gespecificeerd dat de verzamelde gegevens 3 jaar worden bewaard om de uitvoering mogelijk te maken van bovengenoemde activiteit, altijd onverminderd het recht op verzet/vermindering van de belanghebbende.

4. Mededeling van gegevens

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt:

Zonder dat uitdrukkelijke toestemming vereist is, kan de gegevensbeheerder uw gegevens doorgeven aan instanties, toezicht houdende en gerechtelijke autoriteiten, evenals aan alle andere onderwerpen aan wie de communicatie is gericht, wettelijk verplicht.

5. Overdracht en opslag van gegevens

De opslag van persoonsgegevens vindt plaats binnen de Europese Unie.

6. Rechten van de belanghebbende

Als belanghebbende kunt u profiteren van de rechten uiteengezet in art. 15 AVG, inclusief: bevestiging krijgen van het bestaan ​​ van uw persoonlijke gegevens;b. het bijwerken, corrigeren of integreren van uw gegevens;c. de annulering, transformatie naar anonieme vorm of blokkering van de gegevens, die worden verwerkt in schending van de wet of van degenen waarvan het behoud niet noodzakelijk is, in verband met de doeleinden voor welke gegevens zijn verzameld;d. geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zelfs als deze relevant zijn voor het doel van de verzameling en om het verzenden van reclamemateriaal of activiteiten van marketing, die alleen wettig is met uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming en met betrekking tot welke dit kan specificeer welke methode u wilt autoriseren (met of zonder operator).Voor elke overtreding dient u rekening te houden met het bestaan ​​van het recht via klacht of beroep.

7. Hoe u rechten kunt uitoefenen

U kunt de rechten uitoefenen waarnaar wordt verwezen in art. 15 AVG via de volgende methoden:een aangetekende brief gericht aan Het Kleinste Loo/Parfumwas Ketelboetershoek 50, 7328 JE  APELDOORNOf via een aangetekende e-mail naar het adres; info@parfumwas.nl.

8. Eigenaar, manager en agenten

De gegevensbeheerder is het bedrijf Het Kleinste Loo/Parfumwas, Ketelboetershoek 50 te Apeldoorn.De bijgewerkte lijst van gegevensverwerkers en personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking worden bijgehouden op het hoofdkantoor.