Spring Blossom

Laten we de lente vieren met Spring Blossom, één van de 3 geuren van de exclusieve Spring Collection.

Op voorraad
SKU
CL500-SB
€ 23,95
Inclusief btw
- +

Spring Blossom: Een bloemige noot met een hart van magnolia en jasmijn, op een basis van vanillebessen en cederhout.

Verkrijgbaar in het formaat van 500ml.

Hoe gebruik ik de geconcentreerde wasparfum?

Aanbevolen dosis: 20 ml

Je kunt het gebruiken voor zowel machine- als handwas, op elke stof.

Afhankelijk van de gewenste intensiteit kunt u de dosis verhogen of verlagen.

IN DE WASMACHINE: gebruik de dop als dispenser en giet 2 of 3 doppen (elk ongeveer 7 ml) concentraat in het wasverzachtervak.

MET DE HAND: giet 2 of 3 doppen in 5 liter water dat u voor de laatste spoeling zult gebruiken, werk met beschermende handschoenen.

Verordening (EG) 2004/648-> 30% parfums,5% < 15% 2-fenoxyethanol,< 5% Hexyl Cinnamic Aldehyde, Citronellol, Cinnamaldehyde. Gevaar Gevarenaanduidingen: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102:Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenstemming met lokale / regionale / nationale voorschriften. Bevat: 2-fenoxyethanol, 3,7-dimethyl-3-octanol, Hexyl Cinnamic Aldehyde, p-tert-Butylcyclohexil acetate, Citronellol, Cinnamil alcool, 2-methyl undecanal, Reaction mass of cis-4-(isopropyl)cyclohexanemethanol and trans-4-(isopropyl)cyclohexanemethanol. UFI: 9E20-406R-C00P-6NC3
SIMBOLO-ATTENZIONEPESCE.png