California

Geef je was deze zomer een zomers geurtje met Wasparfum California! Je zult het gevoel hebben dat je altijd op vakantie bent! Limited edition, mis het niet!

Op voorraad
SKU
NL-CL500-CA
€ 24,95
Inclusief btw
- +

California: een bloemige en aromatische noot met een hart van frisse groene noten, verfraaid met exotisch fruit en precious woods.

Verkrijgbaar in 500ml formaat.


Hoe gebruik ik de geconcentreerde wasparfumeur? Aanbevolen dosis: 20 ml

Je kunt het gebruiken voor zowel machine- als handwas, op elke stof.

Afhankelijk van de gewenste intensiteit kunt u de dosis verhogen of verlagen.

IN DE WASMACHINE: gebruik de dop als dispenser en giet 2 of 3 doppen (elk ongeveer 7 ml) concentraat in het wasverzachtervak.

MET DE HAND: giet 2 of 3 doppen in 5 liter water dat u voor de laatste spoeling zult gebruiken, werk met beschermende handschoenen.

Verordening (EG) 2004/648-15% < 30% parfums,< 5% Benzyl salicylate, Limonene, Linalool, Citronellol, Coumarin, α-Hexylcinnamaldehyde, Geraniol.Gevarenaanduidingen: Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenstemming met lokale / regionale / nationale voorschriften. Bevat: 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol, Benzyl salicylate, d-limonene, Hexylsalicylate, Linalool, octahydro tetramethyl acetonaphtone, Citronellol, Coumarin, α-Hexylcinnamaldehyde, Geraniol, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Eucalyptol, Dodecanal, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde.