PRIVACYVERKLARING

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens. Effectief op 23 januari 2024

 

STELLING

 

Deze informatie houdt rekening met wat is aangegeven in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG) en de Privacy code (Wetsbesluit 30 juni 2003 nr. 196). Het document is mede opgesteld op basis van de Richtlijnen van de Privacy Garant (in het bijzonder de Richtlijnen ter bestrijding van spam uitgegeven door de Privacy Garant op 4 juli 2013).

 

Gegevensbeheerder: Crespi Milano Srl - Via Verdi, 23 23844 Sirone (LC) Italy - VAT No.: IT 06576050964 - Email: info@ilbucatodiadele.nl

 

Site waarnaar dit privacy beleid verwijst: https://www.ilbucatodiadele.nl/ (Site).

 

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft geen DPO (Data Protection Officer) aangesteld. Daarom kunt u elk verzoek om informatie rechtstreeks naar de gegevensbeheerder sturen.

 

ALGEMENE INFORMATIE

 

Dit document beschrijft hoe de gegevensbeheerder uw persoonlijke gegevens verwerkt die op de site worden verstrekt.

 

De belangrijkste verwerkingen van uw persoonsgegevens worden hieronder beschreven. In het bijzonder wordt uitgelegd wat de rechtsgrondslag is van de verwerking, of de verstrekking verplicht is en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van persoonsgegevens. Om uw rechten, indien nodig, beter te omschrijven, hebben wij aangegeven of en wanneer een bepaalde verwerking van persoonsgegevens niet plaatsvindt. Op de Site heeft u de mogelijkheid om persoonlijke gegevens van derden in te voeren. In dit geval garandeert u dat u toestemming van deze personen heeft verkregen om deze persoonsgegevens in te voeren. Daarom verbindt u zich ertoe de Verwerkingsverantwoordelijke te vrijwaren van elke aansprakelijkheid.

 

Registratie op de site

 

De informatie en gegevens die bij registratie worden gevraagd, worden gebruikt om u toegang te geven tot het gereserveerde gedeelte van de site en om gebruik te kunnen maken van de online diensten, die door de gegevensbeheerder aan geregistreerde gebruikers worden aangeboden. De rechtsgrondslag voor de verwerking is de noodzaak voor de verwerkingsverantwoordelijke om precontractuele maatregelen uit te voeren die op verzoek van de belanghebbende zijn genomen. Het verstrekken van gegevens is optioneel. Uw weigering om de gegevens te verstrekken maakt het echter onmogelijk om u op de Site te registreren.

 

Aankopen op de site

 

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt zodat u aankopen kunt doen op de Site, in het geval van het plaatsen van een online aankooporder, om het sluiten van het koopcontract en de correcte uitvoering van de daarmee samenhangende handelingen mogelijk te maken (en, indien nodig op basis van de sectorwetgeving, om aan de fiscale verplichtingen te voldoen). Deze verwerking van persoonsgegevens omvat ook de mogelijkheid om communicatie (bijvoorbeeld tracking- en bestelinformatie) te verzenden via geautomatiseerde hulpmiddelen zoals sms-berichten en/of WhatsApp. De wettelijke basis voor de verwerking is de verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke om het contract met de belanghebbende uit te voeren of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Ongeacht het bovenstaande (en dus uw toestemming), kan de Verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens verwerken voor zogenaamde doeleinden. "soft-spam", geregeld in art. 130 van de Privacy code. Dit betekent dat, beperkt tot de e-mail die u verstrekt in de context van een aankoop via de Site, de Gegevensbeheerder de e-mail zal verwerken om het directe aanbod van soortgelijke producten/diensten mogelijk te maken, op voorwaarde dat u geen bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking in de methoden voorzien in deze informatie. De wettelijke basis voor de verwerking is het legitieme belang van de gegevensbeheerder bij het verzenden van dit soort communicatie. Dit legitieme belang kan worden beschouwd als gelijkwaardig aan het belang van de belanghebbende bij het ontvangen van "soft-spam"-communicatie. De Gegevensbeheerder kan e-mails sturen om de gebruiker eraan te herinneren een aankoop te voltooien. De wettelijke basis voor deze verwerking is het legitieme belang van de gegevensbeheerder bij het verzenden van dit soort communicatie

 

Reageer op uw verzoeken

 

Uw gegevens worden verwerkt om te kunnen reageren op uw verzoeken om informatie. De bepaling is optioneel, maar uw weigering maakt het voor de Verwerkingsverantwoordelijke onmogelijk om uw vragen te beantwoorden. De wettelijke basis van de verwerking is het legitieme belang van de gegevensbeheerder bij het opvolgen van de verzoeken van de gebruiker. Dit legitieme belang is gelijkwaardig aan het belang van de gebruiker bij het ontvangen van reacties op communicatie die naar de gegevensbeheerder wordt verzonden.

 

Generieke marketing

 

Met uw toestemming kan de Verwerkingsverantwoordelijke de door u verstrekte persoonsgegevens verwerken om u reclamemateriaal en/of nieuwsbrieven te sturen met betrekking tot zijn eigen producten of producten van derden. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming. Het verstrekken van persoonsgegevens voor dit doeleinde is louter optioneel. Als u geen toestemming geeft voor de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden, wordt het voor u onmogelijk om reclamemateriaal te ontvangen met betrekking tot producten/diensten van de gegevensbeheerder en/of derden, evenals de onmogelijkheid voor de gegevensbeheerder om marktonderzoek uit te voeren, ook gericht op het evalueren van de gebruikerstevredenheid en het sturen van nieuwsbrieven. Deze communicatie wordt verzonden naar het e-mailadres dat u op de site heeft opgegeven.

 

Profilering

 

Met uw toestemming kan de Gegevensbeheerder uw persoonsgegevens verwerken voor profileringsdoeleinden, d.w.z. voor de analyse van uw consumptiekeuzes door het type en de frequentie van uw aankopen bekend te maken, om u reclamemateriaal en/of nieuwsbrieven te sturen met betrekking tot eigen producten of producten van derden waarin u specifiek geïnteresseerd bent. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming. Het verstrekken van gegevens voor dit doeleinde is louter optioneel. Als u niet instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens voor profileringsdoeleinden, wordt het voor de verwerkingsverantwoordelijke onmogelijk om uw commerciële profiel te verwerken, door uw keuzes en koopgedrag te detecteren en u reclamemateriaal te sturen met betrekking tot de producten van de verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingen en/of van derden, die voor u specifiek interessant zijn. Deze communicatie wordt verzonden naar het e-mailadres dat u op de site heeft opgegeven.

 

Overdracht van gegevens

De Verwerkingsverantwoordelijke draagt uw persoonsgegevens niet over aan derden. 

 

Geolocatie

 

De site implementeert geen geolocalisatie tools voor het IP-adres van de gebruiker..

 

Curriculum Vitae

 

Het is niet mogelijk om CV's via de Site te versturen. Uw gegevens worden daarom niet voor deze doeleinden verwerkt

 

Afspraken boeken

 

Er zijn geen afsprakenboekingssystemen van derden actief op de Site bij de Gegevensbeheerder. Uw gegevens worden daarom niet voor dit doel verwerkt. In ieder geval kunt u altijd contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke via de contactpersonen vermeld in het epigraaf.

 

Communicatie van persoonlijke gegevens

 

Als onderdeel van zijn normale activiteiten kan de Gegevensbeheerder uw persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde categorieën van onderwerpen. In artikel 2 vindt u de lijst met onderwerpen aan wie de Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens meedeelt. Om de bescherming van uw rechten te vergemakkelijken, kan artikel 2 in sommige gevallen specificeren wanneer uw gegevens niet aan derden worden doorgegeven.

De "mededeling" van persoonsgegevens aan derden verschilt van de "overdracht" (besproken in het vorige punt). In feite kan de derde aan wie de gegevens worden doorgegeven in de communicatie deze alleen gebruiken voor de specifieke doeleinden die worden beschreven in de relatie met de gegevensbeheerder. In geval van overdracht wordt de derde partij echter de onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens. Voor het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden is bovendien altijd uw toestemming vereist.

 

Onverminderd het voorgaande is het duidelijk dat de Gegevensbeheerder uw persoonsgegevens nog steeds kan gebruiken om correct te voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd door de geldende wetgeving.

 

SPECIFIEK PRIVACYBELEID

 

Artikel 1 Verwerkingsmethoden

 

1.1 De verwerking van uw persoonsgegevens zal hoofdzakelijk plaatsvinden met behulp van elektronische of geautomatiseerde middelen, volgens methoden en met geschikte hulpmiddelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te garanderen.

 

1.2 De verkregen informatie en de wijze van verwerking zijn relevant en niet excessief in verhouding tot het soort dienstverlening. Ook worden uw gegevens beheerd en beschermd in beveiligde IT-omgevingen die passen bij de omstandigheden

 

1.3 Via de Site worden geen "bijzondere gegevens" verwerkt. Bijzondere gegevens zijn gegevens die raciale en etnische afkomst, religieuze, filosofische of andere overtuigingen, politieke opvattingen, lidmaatschap van partijen, vakbonden, verenigingen of organisaties met een religieus, filosofisch, politiek of vakbondskarakter, gezondheidsstatus en seksueel leven aan het licht kunnen brengen.

 

1.4 Via de Site worden geen gerechtelijke gegevens verwerkt.

Artikel 2 Communicatie van persoonsgegevens

 

De Verwerkingsverantwoordelijke kan uw persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde categorieën van onderwerpen. De gegevensbeheerder wil gebruikers informeren dat, als onderdeel van het gebruik van de YouTube-service (beheerd en eigendom van Google LLC), bepaalde persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld en gedeeld. Deze gegevensverzameling is essentieel om de gebruikerservaring op onze site te bieden en te verbeteren en om het bekijken van video-inhoud mogelijk te maken die is ingesloten via de YouTube API. Wanneer een gebruiker video-inhoud bekijkt via de YouTube API op onze site, kan de volgende informatie in detail worden verzameld: IP-adres: wordt gebruikt om het apparaat van de gebruiker met YouTube te verbinden voor video-overdracht. Gedragsgegevens: Bevat informatie over hoe de gebruiker omgaat met video's, welke video's worden bekeken en hoe lang. Locatie-informatie: wordt gebruikt om relevante inhoud te bieden op basis van de geografische locatie van de gebruiker. Deze gegevens worden automatisch door het systeem verzameld en kunnen in sommige gevallen worden bewaard om de gebruikerservaring te verbeteren en voor interne analysedoeleinden van YouTube. Houd er rekening mee dat onze site gebruikmaakt van de API-services van YouTube en dat u, door inhoud via deze API's te bekijken, akkoord gaat met de servicevoorwaarden van YouTube, die u kunt bekijken op https://www.youtube.com/t/terms. Voor meer informatie over het gegevensbeheer door Google LLC nodigen wij gebruikers uit om het privacy beleid van Google LLC op http://www.google.com/policies/privacy en dat van YouTube op https://www.youtube.com/intl/ALL_it/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/. Details over het gebruik van API-gebruikersgegevens API-gebruikers gegevens: Wanneer een gebruiker interactie heeft met YouTube-video's die op onze site zijn ingebed, kunnen gegevens zoals kijkvoorkeuren, geschiedenis van bekeken video's en interacties met video-inhoud worden verzameld (vind-ik-leuks, opmerkingen, deelacties). Deze gegevens worden beschikbaar gesteld via de YouTube API en helpen begrijpen hoe gebruikers omgaan met video-inhoud. Toegang tot gegevens via de cliënt-API: Onze site kan specifieke API-aanroepen gebruiken om gegevens van YouTube op te vragen en te ontvangen. Dit kan gebeuren wanneer een gebruiker een video bekijkt, waarbij het systeem automatisch de relevante informatie opneemt. Gegevensverzameling: gegevens worden automatisch verzameld door het YouTube-systeem wanneer gebruikers interactie hebben met YouTube-video's op onze site. Dit proces is essentieel voor het bieden van een soepele en gepersonaliseerde gebruikerservaring. Gegevensbewaring: de verzamelde gegevens worden veilig opgeslagen in YouTube-systemen voor een periode die de noodzaak voor gebruik niet overschrijdt. YouTube neemt alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen om deze gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of illegaal gebruik. Gebruik van gegevens: YouTube gebruikt deze gegevens voor verschillende doeleinden, waaronder: Interne analyse: om gebruikersinteracties met video-inhoud beter te begrijpen en de kwaliteit van YouTube-services te verbeteren. Contentpersonalisatie: Om gebruikers een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden, op basis van hun voorkeuren en interactiegeschiedenis. Verbeterde gebruikerservaring: om eventuele technische problemen te identificeren en op te lossen en de bruikbaarheid van video-inhoud te optimaliseren. Hieronder worden de onderwerpen aangegeven aan wie de Verwerkingsverantwoordelijke zich het recht voorbehoudt om uw gegevens mee te delen:

 

 • o De Gegevensbeheerder kan uw persoonsgegevens doorgeven aan al die personen (inclusief overheidsinstanties) die toegang hebben tot persoonsgegevens op grond van wettelijke of administratieve bepalingen.
 • o Uw persoonsgegevens kunnen eveneens worden meegedeeld aan al deze publieke en/of private entiteiten, natuurlijke en/of rechtspersonen (juridische, administratieve en fiscale adviesbureaus, rechterlijke instanties, kamers van koophandel, arbeidskamers en -kantoren, enz.), indien de communicatie noodzakelijk of functioneel is voor de correcte nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de wet.
 • o De Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van medewerkers en/of samenwerkingspartners in welke hoedanigheid dan ook. Voor de goede werking van de Site kan de Gegevensbeheerder uw persoonsgegevens aan deze werknemers en/of samenwerkingspartners doorgeven
 • o Bij zijn gewone beheeractiviteiten van de Site maakt de Gegevensbeheerder gebruik van bedrijven, adviseurs of professionals die verantwoordelijk zijn voor de installatie, het onderhoud, het updaten en, in het algemeen, het beheer van de hardware en software van de Gegevensbeheerder of die deze laatste gebruikt voor de levering van haar diensten. Alleen met betrekking tot deze doeleinden kunnen uw gegevens daarom ook door deze betrokkenen worden verwerkt.
 • o Voor het verzenden van zijn communicatie maakt de Gegevensbeheerder gebruik van externe bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het verzenden van dit soort communicatie (CRM-platforms). Uw persoonlijke gegevens (in het bijzonder uw e-mailadres) kunnen daarom aan deze bedrijven worden doorgegeven.
 • o De Gegevensbeheerder maakt geen gebruik van externe bedrijven om de klantenservice te verlenen.

 

o De persoonlijke gegevens van de koper kunnen worden doorgegeven aan postkantoren, koeriers of verzenders die verantwoordelijk zijn voor de levering van de Producten die via de Site zijn gekocht.

 

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om de bovenstaande lijst te wijzigen op basis van zijn normale bedrijfsvoering. Daarom wordt u verzocht deze informatie regelmatig te raadplegen om na te gaan aan welke onderwerpen de Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens meedeelt.

Artikel 3 Opslag van persoonsgegevens

 

<3.1 In dit artikel wordt beschreven hoe lang de Verwerkingsverantwoordelijke zich het recht voorbehoudt om uw persoonsgegevens te bewaren. /p>

 

 

 • o Uw persoonlijke gegevens worden slechts bewaard gedurende de tijd die nodig is om de correcte levering van de diensten die via de Site worden aangeboden te garanderen.
 • o Met het oog op de uitvoering van het verkoopcontract worden de gegevens gedurende 10 jaar bewaard vanaf de datum van ontvangst van de aankooporder. Dit is om de Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen zijn recht van verdediging uit te oefenen en aan te tonen dat hij het contract correct heeft uitgevoerd.
 • uit te oefenen en aan te tonen dat hij het contract correct heeft uitgevoerd. o Voor doeleinden van klantenservice worden de gegevens verwijderd zodra de hulpdienst is voltooid en in ieder geval binnen een periode van maximaal 3 maanden vanaf de laatste e-mailuitwisseling met de geïnteresseerde.
 • o Voor marketingdoeleinden worden persoonlijke gegevens bewaard totdat de toestemming wordt ingetrokken. Bij inactieve gebruikers worden de persoonsgegevens een jaar nadat de laatst bekeken e-mail is verzonden, verwijderd.

 

 

3.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 mag de Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens bewaren gedurende de tijd die vereist is door specifieke regelgeving, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

 

Artikel 4 Overdracht van persoonsgegevens

 

4.1 De Verwerkingsverantwoordelijke is gevestigd in een land dat vanuit regelgevend oogpunt een passend beveiligingsniveau kent. Indien de overdracht van uw persoonsgegevens plaatsvindt in een niet-EU-land en waarvoor de Europese Commissie een oordeel heeft gegeven over de adequaatheid, wordt de overdracht vanuit regelgevend oogpunt in ieder geval als veilig beschouwd. Dit artikel 4.1 geeft van tijd tot tijd aan naar welke landen uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven en waar de Europese Commissie een oordeel over de adequaatheid heeft geuit.

 • o Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS, zoals vastgesteld door het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Met dit besluit heeft de Europese Commissie besloten dat de VS een soortgelijke bescherming van persoonsgegevens biedt als de Europese Unie.

 

 

4.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.1 kunnen uw gegevens ook worden doorgegeven aan niet-EU-landen waarvoor de Europese Commissie geen oordeel van adequaatheid heeft uitgesproken. U wordt daarom verzocht dit artikel 4.2 regelmatig te bekijken om na te gaan naar welke van deze landen uw gegevens mogelijk worden doorgegeven.

 

4.3 In dit artikel geeft de Verwerkingsverantwoordelijke de landen aan waarin hij specifiek zijn activiteiten richt. Deze omstandigheid kan de toepassing impliceren van de wetgeving van het referentieland, samen met de wetgeving die de relatie met de gebruiker regelt op basis van wat in de Inleiding is aangegeven. 

 

 

 • o Op verzoek van de gebruiker zal de Gegevensbeheerder op de verwerking van persoonsgegevens de gunstigste wetgeving toepassen waarin de nationale wetgeving van de gebruiker voorziet.

 

 

Artikel 5. Rechten van de belanghebbende

 

De Gegevensbeheerder informeert u dat u het recht heeft om:

 

 • o de verwerkingsverantwoordelijke vragen om toegang tot uw persoonsgegevens en deze te corrigeren of te annuleren of de verwerking die u aangaat te beperken of zich te verzetten tegen de verwerking ervan, naast het recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • of u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven of een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

De bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend met een verzoek dat zonder formaliteiten wordt gericht aan de contactpersonen vermeld in de inleiding.  

 

Artikel 6. Wijzigingen en Diversen

 

De Gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze informatie, waardoor passende publiciteit wordt gegeven aan gebruikers van de Site en in ieder geval een adequate en vergelijkbare bescherming van persoonsgegevens wordt gegarandeerd. Om eventuele wijzigingen te kunnen bekijken, wordt u verzocht deze informatie regelmatig te raadplegen. In geval van substantiële wijzigingen in dit privacy beleid kan de Verwerkingsverantwoordelijke ook via e-mail communiceren.

 

Powered by LegalBlink.