Textiel Parfum Spray Sport

Een bloemige noot met rozenhart, oranjebloesem, bergamott en een zeer belangrijke sandelhout en tonkakleurige basis.
Op voorraad
SKU
NL-ST-SPO
€ 12,95
Inclusief btw
- +
De Textiel Parfum Spray van Il Bucato di Adele is ideaal om uw kledingstukken op te frissen en te parfumeren. Probeer het ook op de gordijnen, op de bank en op de autostoelen. De formule vlekt niet en geeft een intense en aanhoudende geur. GEBRUIKSAANWIJZING: Draai het veiligheidsslot naar "open" en spuit rechtstreeks op de stoffen vanaf een afstand van minstens 30 cm, terwijl u de fles in verticale positie houdt.Gevarenaanduidingen: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 250ml
MODO D’USO: Ruotare il blocco di sicurezza su “open” e spruzzare da una distanza di almeno 30cm , tenendo il flacone in posizione verticale.
Gevarenaanduidingen: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenstemming met lokale / regionale / nationale voorschriften. Bevat: mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) UFI : G520-M04J-F006-6MKW
SIMBOLO-ATTENZIONE.png