Betalingsvoorwaarden

Art. 5 Betaalmethoden

 

5.1 Dit artikel beschrijft de betalingsmethoden die beschikbaar zijn op de Site. Voor nadere informatie kan de gebruiker in ieder geval contact opnemen met de Verkoper.

 

5.2 U kunt aankopen doen via betaalkaarten op de Site. Het bedrag wordt pas in rekening gebracht nadat (i) de gegevens van uw betaalkaart die voor de betaling zijn gebruikt, zijn geverifieerd en (ii) de uitgever van de door u gebruikte betaalkaart toestemming heeft gegeven om het bedrag in rekening te brengen. In toepassing van Richtlijn 2015/2366/(EU) betreffende betalingsdiensten in de interne markt (PSD2) wordt u ervan op de hoogte gebracht dat u mogelijk het aankoopproces moet voltooien door te voldoen aan de authenticatiecriteria die zijn vereist door de betalingsinstelling die verantwoordelijk is voor de afhandeling van de aankoop. online betalingstransactie. De authenticatiecriteria hebben betrekking op de identiteit van de gebruiker (om aan dit criterium te voldoen moet de gebruiker tijdens de aankooptransactie op de Site zijn geregistreerd) en de contextuele kennis van de authenticatiecode die door de betalingsinstelling wordt verzonden (Strong Customer Authentication). Het niet voltooien van de hierboven beschreven procedure kan het onmogelijk maken om de aankoop op de Site af te ronden. De vertrouwelijke gegevens van de betaalkaart (kaartnummer, houder, vervaldatum, beveiligingscode) worden gecodeerd en rechtstreeks naar de betalingsbeheerder verzonden zonder via de door de Verkoper gebruikte servers te gaan. De Verkoper heeft dus nooit toegang tot de gegevens van uw betaalkaart waarmee u voor de Producten heeft betaald en slaat deze ook niet op, zelfs niet als u ervoor kiest om dergelijke gegevens op de Site op te slaan. De geaccepteerde betaalkaarten kunnen worden bekeken in de voettekst van de Site en/of tijdens het aankoopproces.

 

 

 • ABN AMRO.
 • ASN Bank.
 • Bunq Bank.
 • ING.
 • Knab Bank.
 • RegioBank.
 • SNS Bank.
 • Rabobank.
 • Triodos Bank.
 • Van Lanschot.
 • Revolut.
 • Yoursafe.

 

 

5.3 Op de Site is het mogelijk om via bankoverschrijving te betalen. De bankgegevens zijn te vinden op de Site. Indien de betaling niet binnen de 3 kalenderdagen heeft plaatsgevonden, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de aankooporder te annuleren.

 

5.4 Op de Site is het niet mogelijk om onder rembours te kopen, tenzij anders overeengekomen met de Verkoper.

 

.5.5 Indien de waarde van de kortingscode lager is dan de waarde van de bestelling, kan het resterende bedrag worden voldaan volgens de betaalmethoden die op de Site worden aangeboden. Elke kortingscode kan slechts voor één aankoop worden gebruikt. De vouchers kunnen in geen geval worden omgezet in geld.

 

5.6 Eventuele alternatieve methoden dan de bovenstaande zijn of zullen in dit artikel worden beschreven.

 • Op de Site kunt u aankopen doen via de betalingsoplossing PayPal. Als u PayPal als betaalmiddel kiest, wordt u doorgestuurd naar de site www.paypal.it waar u de betaling uitvoert volgens de door PayPal verstrekte en gereguleerde procedure en de algemene voorwaarden die tussen u en PayPal zijn overeengekomen. De gegevens die op de PayPal-site worden ingevoerd, worden rechtstreeks door PayPal verwerkt en worden niet doorgegeven of gedeeld met de verkoper. De Verkoper kan daarom de gegevens van de betaalkaart die aan uw PayPal-rekening is gekoppeld of de gegevens van enig ander betaalinstrument dat aan die rekening is gekoppeld, niet kennen en bewaart deze op geen enkele manier.

 

 

5.7 In overeenstemming met de bepalingen van Wetsdecreet nr. 26 van 7 maart 2023 zijn de prijzen die op de Site worden gepubliceerd niet gepersonaliseerd op basis van geautomatiseerde beslissingen. De prijzen die op de Site worden weergegeven, worden dus niet beïnvloed door het eerdere gedrag van de consument.

 

5.8 Ter gelegenheid van een prijsverlaging geeft de Site de laagste prijs aan die voor het grote publiek geldt gedurende de 30 dagen voorafgaand aan de prijsverlaging. Voor Producten die minder dan 30 dagen op de markt zijn, wordt de periode aangegeven waarop de voorgaande prijs betrekking heeft. Deze clausule is niet van toepassing op 'lanceringsprijzen', die worden gekenmerkt door opeenvolgende aankondigingen van prijsverhogingen.

 

5.9 Indien de Verkoper, om welke reden dan ook, enige vorm van terugbetaling aan u moet doen voor de aankoop van een of meer Producten, zal de Verkoper tot terugbetaling overgaan op hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt. Eventuele vertragingen bij de terugbetaling kunnen afhankelijk zijn van de bank, het type creditcard of de gebruikte betaaloplossing.