Herroepingsrecht

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen heeft de KLANT het recht om de aankoop zonder boete en zonder opgave van reden binnen 14 dagen na ontvangst van de producten te herroepen. De KLANT kan daarom tot 14 dagen terugkomen uit het koopcontract. na de dag van ontvangst van de online gekochte producten. De KLANT die van plan is het herroepingsrecht uit te oefenen, moet Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas hiervan op de hoogte stellen door middel van een expliciete verklaring. Deze verklaring kan per aangetekende brief met ontvangstbewijs worden verzonden. (Adres voor aangetekende brief met ontvangstbewijs: Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas, De Kar 9 7382 AH KLARENBEEK Nederland, GEEN BEZOEKADRES) of door het naar het e-mailadres te sturen info@ilbucatodiadele.nl de wil om zich uit het contract terug te trekken moet expliciet op de verklaring worden vermeld.
01recesso-crespi-milano

VERZOEK OM INTREKKING

BINNEN 14 DAGEN NA DE DATUM VAN ONTVANGST VAN DE GOEDEREN

Vul het formulier in dat u op deze pagina vindt en stuur het per aangetekende brief naar “Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas De Kar 9 7382 AH KLARENBEEK (GEEN bezoekadres) Nederland” of per e-mail naar info@ilbucatodiadele.nl
02recesso-crespi-milano

TERUGGAVE VAN GOEDEREN

BINNEN 14 DAGEN NA DE COMMUNICATIE VAN DE HERROEPING

De goederen moeten intact, in de originele verpakking en compleet in al zijn onderdelen worden geretourneerd.

De goederen moeten worden teruggestuurd naar Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas De Kar 9 7382 AH KLARENBEEK (GEEN bezoekadres) Nederland.

De directe kosten voor het retourneren van de producten zijn voor rekening van de KLANT.
03recesso-crespi-milano

TERUGBETALING

Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas vergoedt het bedrag van de producten die kunnen worden herroepen binnen een periode van maximaal 14 dagen, inclusief eventuele verzendkosten (de retourkosten zijn voor rekening van de KLANT).

In het bijzonder, zoals vereist door art. 56 paragraaf 3 van wetsbesluit 206/2005, gewijzigd door wetsbesluit 21/2014, kan Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas de terugbetaling opschorten tot ontvangst van de goederen of totdat de KLANT aantoont dat hij de goederen heeft teruggestuurd naar Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas.