Garantie

CRESPI MILANO is aansprakelijk jegens de consumentklant (natuurlijke persoon die, in de bepaling van het contract, handelde voor doeleinden die geen verband houden met de eventueel uitgeoefende ondernemers- of beroepsactiviteit) voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestond op het moment van levering van de goederen (artikelen 128-135 van Wetsbesluit nr. 206 van 06/09/2005).

De wettelijke garantie ten gunste van de consument dekt conformiteitsgebreken. Dergelijke gebreken moeten aanwezig zijn op het moment van levering van de goederen en zich manifesteren binnen twee jaar na levering van de goederen. Het gebrek aan overeenstemming moet op straffe van verval binnen twee maanden na de datum waarop de consument het gebrek heeft ontdekt, worden gemeld.

De actie tegen de verkoper wordt in ieder geval binnen zesentwintig maanden na levering van de goederen veroordeeld. De garantie is bijvoorbeeld niet van toepassing in geval van nalatigheid of onzorgvuldigheid bij het gebruik en onderhoud van het product.

Bovendien is de garantie niet van toepassing in geval van aansluiting van het product op elektrische systemen of enig ander type dat niet voldoet aan de wet.

Het risico van verlies of beschadiging van de goederen, om redenen die niet aan de verkoper kunnen worden toegerekend, gaat pas over op de consument wanneer deze, of een door hem aangewezen derde en niet de vervoerder, materieel in het bezit komt van de goederen.

Elke uitwendige schade aan de verpakking moet onmiddellijk worden gemeld aan de koerier. Dit dient te gebeuren door een SPECIFIEKE RESERVE VOOR GEVONDEN SCHADE op de afleverbon aan te brengen. Zoals vereist door de huidige wetgeving, is de maximale deadline voor het melden van transportschade aan Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas 8 dagen vanaf het moment van ontvangst.

In geval van gebrek aan overeenstemming heeft de consument het recht om kosteloos de conformiteit van de goederen te herstellen door middel van herstelling of vervanging. De consument heeft dan ook recht op een passende prijsvermindering of op ontbinding van de overeenkomst in overeenstemming met de wet.