Wasmachine Reiniger

De wasmachine onderhouden is de eerste stap naar fris en geurig wasgoed.

Op voorraad
SKU
NL-CL-CURA
€ 8,95
Inclusief btw
- +

Een complete ontsmettingsbehandeling die kalkaanslag, wasresten en vieze geurtjes uit uw wasmachine verwijdert.

Hoe te gebruiken?

Schud de fles voor gebruik. Reiniging van het wasmiddelvak: verwijder het wasmiddelvak en dompel het gedurende 30 minuten onder in een oplossing van 50 ml (zie etiket) product verdund in 4 liter heet water. Plaats de lade terug. Verwijder eventuele resten, pluisjes, draadjes enz. van de rubberen pakking van de deur.

Giet de resterende inhoud van de fles (200ml) in het wasmiddelbakje, programmeer een wasprogramma zonder voorwas, zonder wasmiddel, zonder wasgoed, van minimaal 60°.

Gebruik de Wasmachine reiniger eenmaal per maand om grondig te ontsmetten, corrosie en bederf te voorkomen. Bewaren op een droge en koele plaats, bij een temperatuur tussen 10C° en 25C°.

Verordening (EG) 2004/648: 5% < 15% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen,< 5% Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides, parfums, Alpha isomethyl ionone, Linalool, Geraniol, Citronellol. Gevarenaanduidingen:Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bevat Alpha isomethyl ionone, Hexylsalicylate . Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsaanbevelingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Bevat: VERORDENING (EU) Nr. 528/2012, biociden inhoud: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides

SIMBOLO-ATTENZIONE.png