Bahamas

Parfumeer je zomer met Bahamas! Klaar om naar een tropisch strand te worden vervoerd?
 en limited edition, mis het niet!

Op voorraad
SKU
NL-CL500-BAH
€ 24,95
Inclusief btw
- +

Bahamas: Een fruitige noot met een hart van perzikbloesem en fresia, verrijkt met zoete sinaasappel, tropisch fruit en kokosmelk.

Verkrijgbaar in het formaat van 500ml.
Hoe gebruik ik de geconcentreerde wasparfum?

Aanbevolen dosis: 20 ml

Je kunt het gebruiken voor zowel machine- als handwas, op elke stof.

Afhankelijk van de gewenste intensiteit kunt u de dosis verhogen of verlagen.

IN DE WASMACHINE: gebruik de dop als dispenser en giet 2 of 3 doppen (elk ongeveer 7 ml) concentraat in het wasverzachtervak.

MET DE HAND: giet 2 of 3 doppen in 5 liter water dat u voor de laatste spoeling zult gebruiken, werk met beschermende handschoenen.

Verordening (EG) 2004/648-> 30% parfums,< 5% 2-fenoxyethanol,5% < 15%α-Hexylcinnamaldehyde, Benzyl salicylate,< 5% Limonene, Citronellol. Gevarenaanduidingen: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenstemming met lokale / regionale / nationale voorschriften. Bevat: α-Hexylcinnamaldehyde, Benzyl salicylate, 2-fenoxyethanol, 3,7-dimethyl-3-octanol, d-limonene, Methyl cinnamate, Citronellol.

UFI: HM00-G0QD-X009-9G3R

SIMBOLO ATTENZIONE+PESCE+CORROSIVO NL.png